Sáng 22/12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trường Cao đẳng Lào Cai đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện nhằm phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ về chuyên môn trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

(Lãnh đạo hai đơn vị ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện)

Theo đó, hai bên cùng thống nhất ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện bao gồm những nội dung về công tác tổ chức cán bộ, công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và công tác phục vụ người bệnh trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, bình đẳng và cùng có lợi. Mục tiêu lấy người học làm trung tâm; đào tạo người học theo các năng lực đã được xác định trong chương trình đào tạo; phối hợp chặt chẽ giữa Bệnh viện và Trường trong xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức đào tạo thực hành, lượng giá kết quả thực hành; phát huy tối đa các nguồn lực của cả hai bên trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ và chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân.

Việc ký kết hợp tác toàn diện giữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trường Cao đẳng Lào Cai đánh dấu một bước tiến mới trong chủ trương đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao mà Bộ Y tế hướng đến. Điều này thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo và cơ sở thực hành, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế.

 NGUYỄN UYÊN – THANH HÀ

Chia sẻ ngay