Ngày 4/7/2022, Đoàn kiểm tra số 1 của Sở Y tế Lào Cai do BSCKII. Hoàng Quốc Hương, Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện nhiệm vụ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. 

Quá trình kiểm tra, đánh giá nhằm phát hiện các khó khăn, vướng mắc, tìm ra các giải pháp tháo gỡ, giúp cho công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân được ổn định và phát triển trong năm 2022.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra, đánh giá toàn diện các lĩnh vực bao gồm: Công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính, quả lý dược, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu KCB 6 tháng đầu năm.

BSCK II. Hoàng Quốc Hương – Giám đốc Sở Y tế phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, đánh giá

Qua kiểm tra cho thấy, Bệnh viện tiến hành chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng các Kế hoạch, đề án, dự án chi tiết, tham mưu các nguồn lực phù hợp để thực hiện Đề án; tranh thủ sự ủng hộ của tỉnh, của các sở ngành, của Bộ Y tế, các đơn vị Trung ương và sự hợp tác của các bệnh viện tỉnh bạn để triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.Thường xuyên đôn đốc các Trung tâm, khoa, phòng thực hiện các nhiệm vụ Kế hoạch hoạt động chuyên môn năm 2022. Từng bước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác khám chữa bệnh. Triển khai hệ thống phát sộ tự động, đăng ký khám chữa bệnh từ xa qua ứng dụng di động VNCARE, phần mềm tiền giám định eGĐBH, phần mềm quản lý nhân lực, quản lý tài sản trang thiết bị y tế…Ngoài ra Bệnh viện cũng đặt vấn đề chất lượng nhân lực lên hàng đầu bằng việc cử các cán bộ đi học tập đào tạo ngắn hạn, dài hạn theo chủ trương của tỉnh.

Kết quả kiểm tra, Bệnh viện đã khắc phục được 5/14 tồn tại sau kiểm tra năm 2021. Đoàn kiểm tra cũng hỗ trợ trực tiếp các bộ phận tham mưu để giải quyết các khó khăn đang tồn tại của Bệnh viện. Đồng thời đưa ra các vấn đề đề nghị bệnh viện cần quan tâm như việc đánh giá hiệu quả của các trung tâm được thành lập để điều chỉnh kế hoạch tự chủ, lộ trình hoạt động cho phù hợp; Có các hình thức động viên, xây dựng các đề án thí điểm để giải quyết các chế độ chính sách cho cán bộ, nhân viên bệnh viện; Tập trung hoàn thiện các nội dung về phòng chống cháy nổ, đẩy mạnh công tác của các hội đồng chuyên môn, hội đồng thuốc; liên tục cải thiện chất lượng bệnh viện đáp ứng sự hài lòng người bệnh và nhân viên y tế, xây dựng bệnh viện thành một trong những trung tâm khám chữa bệnh hàng đầu khu vực.

Cao Hương Giang- Tổ QLCL

 

 

Chia sẻ ngay