Ngày 10/12, Đoàn kiểm tra số I của Sở Y tế Lào Cai do đồng chí Đỗ Ngọc Păng –Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế làm trưởng đoàn đã kiêm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

Các nội dung kiểm tra, đánh giá bao gồm: Công tác chỉ đạo điều hành, công tác chuyên môn  (đánh giá chất lượng theo 83 tiêu chí, thực hiện tiêu chí bệnh viện an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và các bệnh viên đường hô hấp)

Ban lãnh đạo và các cán bộ bệnh viện làm việc với đoàn kiểm tra

Kết quả đánh giá chất lượng Bệnh viện của Đoàn kiểm tra đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai năm 2021 là 95/100 điểm, đạt Bệnh viện Xuất sắc.

Ban lãnh đạo Bệnh viện đã tiếp thu các ý kiến nhận xét của Đoàn kiểm tra và thục hiện khắc phục tồn tại trong thời gian tới, từng bước nâng cao chất lượng Bệnh viện đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững và nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

NGUYỄN UYÊN – THANH HÀ

Chia sẻ ngay