Nhằm củng cố, nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh của điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên tại các khoa lâm sàng trong bệnh viện, vừa qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tổ chức kiểm tra công tác điều dưỡng 6 tháng cuối năm 2021.

Điều dưỡng viên trong các cơ sở y tế có vai trò quan trọng góp phần cải thiện chất lượng chăm sóc người bệnh tại bệnh viện. Theo Tổ chức y tế thế giới đánh giá dịch vụ chăm sóc sức khỏe do điều dưỡng cung cấp là một trong những trụ cột của dịch vụ y tế. Người điều dưỡng sử dụng kiến thức, kỹ năng để giúp đỡ người bệnh và cộng đồng trong việc duy trì, nâng cao sức khoẻ, phòng ngừa bệnh tật, giảm đau đớn về thể chất, tinh thần và biết cách tự chăm sóc bản thân một cách cơ bản nhất. Đặc biệt là vai trò đối với việc chăm sóc người bệnh.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh luôn chú trọng đến việc bồi dưỡng, tuyển chọn đội ngũ điều dưỡng đạt chuẩn cả về số lượng và chất lượng, được đào tạo vững về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp ứng xử. Qua đó đáp ứng được mục tiêu chung của của bệnh viện về tiêu chuẩn điều dưỡng viên trong tình hình mới; ngày càng phát huy vai trò, trách nhiệm, nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc toàn diện cho người bệnh.

Kiểm tra Hồ sơ bệnh án tại khoa

Bệnh viện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các trung tâm, khoa về việc ghi chép hồ sơ bệnh án theo Quyết định 4069/2001/QĐ- BYT, Quyết định 458/QĐ – BVT và công tác chăm sóc người bệnh theo Thông tư 07/2011/TT- BYT. Thực hiện 12 điều y đức và quy chế chuyên môn. Nắm bắt và chấn chỉnh kịp thời những tồn tại. Giám sát các quy trình điều dưỡng theo bảng kiểm Hội đồng điều dưỡng đã phê duyệt. Ngoài ra 1 năm tổ chức thực hiện 2 đợt kiểm tra công tác điều dưỡng 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm theo kế hoạch của bệnh viện.

Kiểm tra thực hiện quy trình kỹ thuật của Điều dưỡng viên tại các khoa/ phòng.

Việc kiểm tra thường xuyên, giúp điều dưỡng viên tuân thủ tốt các quy trình, quy chế chuyên môn, nâng cao ý thức, trách nhiệm thể hiện sự chuyên nghiệp trong công tác chăm sóc người bệnh. Qua đó giúp người bệnh giảm đau đớn về thể chất, tinh thần, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân tạo thêm sự tin tưởng của người bệnh đến khám và điều trị tại bệnh viện.

Cùng với việc ghi chép hồ sơ bệnh án và lập kế hoạch chăm sóc đối với người bệnh chăm sóc cấp I và cấp II một cách bài bản, khoa học, xây dựng quy trình kỹ thuật chăm sóc người bệnh phù hợp với thực tế từng khoa như: kỹ thuật tiêm thuốc, truyền dịch, thay băng, đặt thông tiểu, truyền máu, kĩ thuật cấp cứu theo quy định và vận hành bảo quản các thiết bị y tế…., đồng thời nêu cao tinh thần, trách nhiệm bảo vệ người bệnh bằng việc đảm bảo môi trường an toàn khi nằm viện, tránh lây chéo bệnh từ người này sang người khác, thực hiện vai trò chăm sóc cả về thể chất và tinh thần cho người bệnh, tạo thêm sự tin tưởng của người bệnh đến khám và điều trị, nâng cao uy tín và vị thế cho bệnh viện.

ĐDCK I.  Bùi Ngọc Hồng – Trưởng Phòng Điều Dưỡng

Chia sẻ ngay