Thực hiện kế hoạch 136/KH-BVT ngày 27/10/2022 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai về việc kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện theo 83 tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam năm 2022. Bệnh viện thành lập đoàn kiểm tra với 19 cán bộ là trưởng/phó khoa phòng, điều dưỡng trưởng có kinh nghiệm kiểm tra đánh giá tại bệnh viện. Thành viên Đoàn kiểm tra tiến hành đánh giá nghiêm túc, trung thực, khách quan trên tất cả các lĩnh vực tại tất cả các trung tâm, khoa, phòng nhằm phát hiện những điểm chưa phù hợp để kịp thời cải tiến đáp ứng các yêu cầu chất lượng và hướng tới sự hài lòng người bệnh.

Năm 2022, bệnh viện đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm thực hiện tốt việc cải tiến chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Y Tế và đạt một số kết quả như sau:

1.Tổng số tiêu chí áp dụng: 83/83; Tổng điểm: 312, Điểm trung bình: 3.70 tăng 0.11 điểm so với năm 2021(năm 2021: 3.59).

– Bệnh viện tiếp tục triển khai các hoạt động cải tiến chất lượng, các công tác an toàn người bệnh ngày càng được quan tâm, phòng công tác xã hội hoạt động tích cực.

– Thái độ ứng xử, giao tiếp của nhân viên y tế tiếp tục được cải thiện. Triển khai nhiều dịch vụ y tế tiện ích, thuận lợi và hướng đến nhu cầu của người bệnh.

– Nhiều nghiên cứu khoa học đã được áp dụng vào thực tiễn nhằm cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh và nâng cao chất lượng bệnh viện.

– Hệ thống tổ chức chăm sóc sức khỏe sản khoa, sơ sinh và nhi khoa ngày càng hoàn thiện: Thực hiện tốt truyền thông về sức khỏe sinh sản trước sinh, trong và sau sinh nhằm nâng cao sức khỏe sinh sản góp phần giảm tử vong mẹ và tử vong trẻ em.

Kết quả cụ thể tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2022:

Cao Hương Giang – Tổ Quản lý chất lượng

 

 

Chia sẻ ngay