Kết quả giám sát trọng điểm nhiễm khuẩn vết mổ tại BVĐK tỉnh năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số: 93/KH – BVT ngày 10/09/2021 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai về việc giám sát trọng điểm nhiễm khuẩn vết mổ năm 2021. Khoa KSNK Bệnh viện Đa khoa tỉnh thông báo kết quả giám sát như sau:

Tiến hành giám sát trọng điểm 04 khoa: Ngoại tổng hợp; Ngoại chấn thương; Ngoại tiết niệu; Sản).

 • Tổng số bệnh nhân được giám sát : N=534
 • Tỷ lệ hiện mắc NKVM chung toàn viện tại thời điểm giám sát là 2,4%.
 • Tỷ lệ NKVM Khoa sản cao hơn mức trung bình toàn viện (5,2%), còn lại các khoa khác thấp hơn tỷ lệ chung.
 • Tỷ lệ mắc NKVM ở loại mổ bẩn là cao nhất 13,4% sau đó đến mổ nhiễm 3%, mổ sạch và sạch nhiễm không có ca nào.
 • Tỷ lệ dùng kháng sinh trước phẫu thuật là 93,4% trong đó tỷ lệ dùng 01loại kháng sinh 52,3% ; tỷ lệ dùng 02 loại kháng sinh : 16,2% ; tỷ lệ dùng > 02 loại kháng sinh : 5,9%.
 • Kháng sinh dự phòng : Tại thời điểm giám sát có 20 ca dùng kháng sinh dự phòng đều ở khoa sản dùng trong mổ sạch và sạch nhiễm (68 ca) chiếm tỷ lệ 29,4% của khoa và 6% tính chung toàn viện, không có ca nào bị nhiễm khuẩn vết mổ.
 • Tỷ lệ sử dụng kháng sinh sau phẫu thuật là : 94,9% ; trong đó tỷ lệ dùng 01 loại kháng sinh : 27,8% ; tỷ lệ dùng 02 loại kháng sinh : 53,4% ; tỷ  lệ  dùng >  02 loại kháng sinh : 18,7%.

Từ kết quả trên khoa KSNK Bệnh viện đưa ra một số khuyến nghị để tăng cường an toàn người bệnh trong phẫu thuật, nhằm giảm thiểu nguy cơ nhiễm khuẩn vết mổ như sau:

 • Các khoa có người bệnh phẫu thuật: Chuẩn bị người bệnh trước phẫu thuật đúng quy định (Vệ sinh vị trí phẫu thuật, đánh giá trạng, bảng kiểm an toàn phẫu thuật…) với người bệnh mổ phiên cần hướng dẫn người bệnh tắm vệ sinh bằng xà phòng trước khi phẫu thuật.
 • Khoa Gây mê hồi sức : Đánh giá, kiểm tra vệ sinh môi trường phòng mổ trước mỗi ca phẫu thuật. Đánh giá kiểm tra phương tiện dùng trong phẫu thuật ( Dụng cụ, đồ vải) bao gói bên ngoài và kiểm tra tets chỉ thị hóa học bên trong có đạt yêu cầu thì  mới sử dụng.
 • Thành viên kíp phẫu thuật: Vệ sinh tay ngoại khoa, mang phương tiện phòng  hộ cá nhân đúng quy trình.
 • Điều dưỡng trưởng các khoa lâm sàng: Giám sát việc chăm sóc, thay băng hậu phẫu phải tuân thủ vô khuẩn đúng quy định.
 • Khuyến cáo các bác sỹ xem xét việc sử dụng kháng sinh dự phòng đối với bệnh nhân phẫu thuật loại sạch và sạch nhiễm.
 • Khoa KSNK : Thường xuyên kiểm tra giám sát việc cung ứng dụng cụ, đồ vải vô khuẩn, việc tuân thủ thực hành vô khuẩn của các phẫu thuật viên, định kỳ và đột xuất đánh giá môi trường phòng mổ theo quy định.
 • Để phòng lây nhiễm chéo nhiễm khuẩn bệnh viện từ cộng đồng vào bệnh viện, các khoa cần hướng dẫn bệnh nhân và  người nhà bệnh  nhân  phải áp  dụng triệt để thực hành cách ly, vệ sinh cá nhân, chế độ dinh dưỡng đặc biệt tuân thủ 5K trong phòng chống Covid – 19.

Vũ Thùy Linh – KSNK

Chia sẻ ngay