Nhằm đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới; giáo dục kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em, đồng thời hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2022. Sở Y tế tỉnh Lào Cai vừa ban hành kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

Tư vấn, khám thai không lựa chọn giới tính khi sinh

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 được tổ chức trên toàn quốc từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2022, với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.

Thực hiện kế hoạch của Sở Y tế các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành y tế đã và đang triển khai hoạt động tuyên truyền Tháng hành động, tổ chức lồng ghép vào các buổi giao ban hàng tuần của cơ quan, đơn vị cũng như các buổi họp khoa, phòng  trong các hoạt động chuyên môn. Tiến hành treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở cơ quan, đơn vị theo chủ đề, thông điệp truyền thông trong Tháng hành động. Thông qua các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động nhằm thu hút sự quan tâm, tham gia của cấp ủy, chính quyền, tổ chức cá nhân, gia đình và cộng đồng, về ý nghĩa, vai trò, trách nhiệm trong việc đảm bảo quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, vận động toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành chủ động, tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Qua đó, tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, cho các thành viên gia đình… Góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới, Luật bình đẳng giới và Luật phòng, chống bạo lực gia đình./.

Chia sẻ ngay