Công văn 1734/BYT-DP ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Vui lòng xem công văn chi tiết tại đây

Chia sẻ ngay