Giấy khai sinh là một trong những giấy tờ quan trọng và là giấy tờ gốc của người dân. Do đó, khi mất giấy khai sinh có thể xin cấp lại theo thủ tục sau:

Chia sẻ ngay