Chiều ngày 15/01/2020, BVĐK tỉnh Lào Cai đã long trọng tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức năm 2020 với sự tham dự của gần 150 đại biểu gồm Ban Giám đốc, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và đại diện cán bộ viên chức trong toàn viện.

Ths. Phạm Văn Thinh, Giám đốc bệnh viện phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị, thực hiện quy chế dân chủ, công khai, minh bạch trong thu chi, Ths. Đỗ Mạnh, Trưởng phòng Tài chính kế toán đã trình bày báo cáo chi tiết kết quả hoạt động tài chính năm 2019 và Kế hoạch tài chính năm 2020.

Với tinh thần xây dựng, dân chủ, thẳng thắn, các đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận ý kiến đóng góp cho Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020. Đoàn chủ tịch đã lắng nghe, tiếp thu và phúc đáp lại các ý kiến một cách thỏa đáng, cầu thị và nghiêm túc. Quy chế chi tiêu nội bộ sẽ tiếp tục được hoàn thiện và đưa vào áp dụng trong thời gian sớm nhất.

Toàn cảnh Hội nghị

Sau phần thảo luận, Hội nghị đã Kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2020 gồm 05 đồng chí với sự nhất trí cao của 100% đại biểu tham dự.

Hội nghị đã thông qua Nghị quyết với nhiệm vụ chính trị và chuyên môn then chốt năm 2020. Cán bộ viên chức Bệnh viện quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và tin tưởng năm 2020 Bệnh viện sẽ đạt được nhiều thành công và thắng lợi mới.

Đây là hoạt động thường niên của Bệnh viện nhằm nêu cao tinh thần dân chủ, vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, nhân viên trong công cuộc xây dựng Bệnh viện không ngừng phát triển.

NGUYỄN UYÊN

Chia sẻ ngay