Thực hiện Đề án số 15 của Ban Chấp hành tỉnh ủy khóa XV về “phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 – 2020; ngày 15/11/2018, Sở Y tế đã phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh  tổ chức Hội nghị “Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Công đoàn ngành Y tế”.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Long, Tỉnh ủy viên, UVBCH Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; đồng chí Trần Thị Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế; các đồng chí trong Ban lãnh đạo thường trực LĐLĐ tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chuyên đề LĐLĐ tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban chức năng Sở Y tế, Ủy viên BCH, UBKT công đoàn Ngành Y tế và hơn 130 cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ ngành Y tế.


Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tình hình, đặc điểm của Công doàn ngành Y tế. Trong báo cáo chỉ rõ: Công đoàn ngành Y tế gồm 38 công đoàn cơ sở với  4.217 đoàn viên. Trong những năm qua, Công đoàn ngành Y tế luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy Sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Y tế Việt Nam, sự ủng hộ của Ban Giám đốc Sở Y tế, cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong ngành Y tế. Đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn viên nhiệt tình với công tác công đoàn, phát huy được tính sáng tạo trong hoạt động của các CĐCS. Các công đoàn cơ sở trực thuộc luôn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ CNVCLĐ, phát động và triển khai có hiệu quả nhiều phong trào thi đua, làm tốt việc chăm sóc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tổ chức công đoàn vững mạnh. Tổ chức Công đoàn thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động. Tình hình việc làm của CNVCLĐ nhìn chung ổn định. Mức lương cơ bản được điều chỉnh nâng lên theo lộ trình điều chỉnh mức lương tối thiểu của Nhà nước, chế độ ưu đãi nghề cho CBVC ngành y tế theo từng lĩnh vực khác nhau đã được cải thiện, thu nhập bình quân 5.300.000đ/người/ tháng. Đội ngũ CNVCLĐ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt các chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn, chấp hành nghiêm chỉnh sự phân công của tổ chức, yên tâm công tác, gắn bó với nghề nghiệp, thực hiện tốt 12 điều y đức và quy tắc ứng xử, tận tụy phục vụ người bệnh, có trách nhiệm với cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của ngành. Tuy nhiên, một số cán bộ viên chức công tác ở vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn nên chưa thực sự yên tâm gắn bó với vùng cao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tình hình, đặc điểm của Công doàn ngành Y tế. Trong báo cáo chỉ rõ: Công đoàn ngành Y tế gồm 38 công đoàn cơ sở với  4.217 đoàn viên. Trong những năm qua, Công đoàn ngành Y tế luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy Sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Y tế Việt Nam, sự ủng hộ của Ban Giám đốc Sở Y tế, cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong ngành Y tế. Đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn viên nhiệt tình với công tác công đoàn, phát huy được tính sáng tạo trong hoạt động của các CĐCS. Các công đoàn cơ sở trực thuộc luôn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ CNVCLĐ, phát động và triển khai có hiệu quả nhiều phong trào thi đua, làm tốt việc chăm sóc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tổ chức công đoàn vững mạnh. Tổ chức Công đoàn thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động. Tình hình việc làm của CNVCLĐ nhìn chung ổn định. Mức lương cơ bản được điều chỉnh nâng lên theo lộ trình điều chỉnh mức lương tối thiểu của Nhà nước, chế độ ưu đãi nghề cho CBVC ngành y tế theo từng lĩnh vực khác nhau đã được cải thiện, thu nhập bình quân 5.300.000đ/người/ tháng. Đội ngũ CNVCLĐ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt các chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn, chấp hành nghiêm chỉnh sự phân công của tổ chức, yên tâm công tác, gắn bó với nghề nghiệp, thực hiện tốt 12 điều y đức và quy tắc ứng xử, tận tụy phục vụ người bệnh, có trách nhiệm với cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của ngành. Tuy nhiên, một số cán bộ viên chức công tác ở vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn nên chưa thực sự yên tâm gắn bó với vùng cao.


Đồng chí Trần Thị Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế báo cáo hội nghị hoạt động Công đoàn ngành Y tế.

Trong năm qua, công đoàn ngành đã thực hiện hiệu quả vai trò trong đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động và các hoạt động nhân Tháng Công nhân; tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động; phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã diễn ra sổi nổi trong toàn thể nữ CNVCLĐ ngành Y tế Lào Cai. Ban Nữ công công đoàn ngành đã hướng dẫn các công đoàn cơ sở tiến hành bình bầu các cá nhân có thành tích xuất sắc để trình công đoàn cấp trên khen thưởng.Phong trào thi đua  “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” gắn với phong trào thi đua thực hiện lời dạy của Bác: “Người thầy thuốc giỏi đồng thời phải là người mẹ hiền”; cuộc vân động noi gương Anh hùng  – Liệt sỹ – bác sỹ Đặng Thuỳ Trâm. Việc thực hiện quy tắc ứng xử và hướng tới sự hài lòng của người bệnh đựợc các đoàn viên công đoàn tích cực tham gia. Trong Tháng Công nhân năm 2018, Công đoàn ngành có 09 đoàn viên là người lao động trực tiếp được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo cho 07 cá nhân có thành tích xuất sắc, đạt giải cao trong Hội thi sáng tạo kỹ thuật do tỉnh tổ chức.


Đại diện Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và lãnh đạo ngành Y tế chủ trì hội nghị.

Bên  cạnh những thuận lợi, hoạt động Công đoàn Ngành y tế còn gặp một số khó khăn do trình độ dân trí, đời sống của nhân dân ở vùng sâu còn hạn chế, nhiều phong tục tập quán lạc hậu còn tồn tại ảnh hưởng đến công tác chăm sóc sức khỏe; điều kiện làm việc của cán bộ y tế ở tuyến cơ sở còn nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị còn thiếu đồng bộ. Ngân sách cấp cho lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân còn hạn hẹp.Ngoài ra, thực hiện công cuộc đổi mới, hiện nay có nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh Lào Cai về Y tế thay đổi như từng bước thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính tại các đơn vị Y tế, giá dịch vụ y tế biến động, sắp xếp bộ máy, nhân sự Y tế theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Đứng trước cơ chế hội nhập, nhu cầu đời sống xã hội ngày càng tăng, giá cả thị trường biến động cũng ảnh hưởng không ít đến tư tưởng, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ CNVCLĐ…Đồng thời, với tác động của cơ chế thị trường, một số cơ sở khám chữa bệnh miền xuôi, ở tuyến trên, cơ sở KCB tư nhân luôn lôi kéo, thu hút bác sỹ với mức chi thu nhập cao, dẫn đến một số bác sỹ có tư tưởng xin chuyển công tác hoặc thôi việc. Hơn nữa, với đặc thù ngành, quản lý trực tiếp 38 công đoàn cơ sở rải rác trên địa bàn toàn tỉnh. Các cán bộ công đoàn các cấp đều kiêm nhiệm nhiều công việc chuyên môn, đảng, các đoàn thể khác nên thời gian để dành cho hoạt động công đoàn còn hạn chế. Nhiều đơn vị lực lượng đoàn viên công đoàn thường xuyên phải đi công tác lưu động ở cơ sở nên khó khăn trong việc tổ chức, duy trì các hoạt động phong trào. Ban Chấp hành công đoàn các cấp có sự biến động về nhân sự, nên trong điều hành, tổ chức thực hiện đôi khi chưa đáp ứng được yêu cầu… 


 Đại diện cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ của Bệnh viện Đa khoa Bảo Thắng kiến nghị về chế độ của người lao động.

Thực hiện đúng mục đích chương trình, Hội nghị đã nắm bắt tình hình đời sống việc làm, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và thực hiện chế độ chính sách trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành; trực tiếp nghe những kiến nghị, đề xuất, chất vất của CNVCLĐ; từ đó, phối hợp cùng với Ban giám đốc Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chế độ chính sách cũng như trong hoạt động công đoàn; đảm bảo cho hoạt động công đoàn ngành Y tế ngày càng hiệu quả hơn, góp phần xây dựng tỉnh Lào Cai ngày càng phát triển. Sở Y tế nhận và giải đáp gần 20  ý kiến, kiến nghị, thắc mắc của cán bộ các đơn vị y tế trực thuộc về các lĩnh vực thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, người lao động ngành y tế, các chủ trương chính sách y tế cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị. Trong đó các ý kiến tập trung về chế độ đãi ngộ của người lao động cụ thể trong các trường hợp chưa được chuyển ngach nâng lương, chế độ trợ cấp đặc thù đối với các vị trí làm việc tại cơ sở điều trị Methadone; chế độ cho các vùng khó khăn của các huyện. Các đại biểu cũng đã trao đổi, chia sẻ thêm về khó khăn trong khi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nguy cơ bị bạo hành trong các cơ sở y tế,…

Có thể nói, Hội nghị “Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Công đoàn ngành Y tế”. Đây là lần đầu tiên hội nghị được tổ chức nhưng đã đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, CNVCLĐ trong toàn ngành, được thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế, biên chế, đảm bảo hiệu quả, tránh phố trương, hình thức. Việc tiếp xúc đối thoại trực tiếp với cán bộ, đoàn viên công đoàn và CNVCLĐ đã đảm bảo sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự đồng thuận của chuyên môn đồng cấp, phù hợp nguyện vọng của CBCNVC LĐ trên tinh thần trung thực, trao đổi cởi mở, thắng thắn, minh bạch.

Theo Trung tâm Truyền thông Sức khỏe Lào Cai 

Chia sẻ ngay