Hình 1. Trên người bệnh viêm phổi hoặc nhiễm trùng huyết do trực khuẩn gram âm 

Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên mù đôi OVERCOME đăng trên NEJM Evidence vào tháng 12/2022 đánh giá sự vượt trội của phối hợp colistin và meropenem so với đơn trị colistin trong điều trị nhiễm khuẩn gram âm kháng carbapenem.

Nghiên cứu thực hiện trên 460 người bệnh viêm phổi và/hoặc nhiễm trùng huyết do XDR A. baumannii, XDR P. aeruginosa và Enterobacterales kháng carbapenem được dùng colistin đơn trị (tải 5 mg/kg, duy trì 1.67 mg/kg mỗi 8 giờ) hoặc phối hợp với meropenem (1 g mỗi 8 giờ). Kết cục chính là tử vong do mọi nguyên nhân trong 28 ngày.

Kết quả cho thấy A. baumannii là tác nhân gây bệnh chiếm tỷ lệ cao nhất (78%). Tỷ lệ tử vong trong vòng 28 ngày tương đương nhau giữa hai nhóm (43% nhóm phối hợp so với 37% nhóm đơn trị, p 0.17). Các tiêu chí về hiệu quả và an toàn khác cũng không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, bao gồm: thất bại trên lâm sàng, chữa khỏi về mặt vi sinh, tổn thương thận cấp, phản ứng quá mẫn và độc tính thần kinh.

Link fulltext: https://evidence.nejm.org/doi/full/10.1056/EVIDoa2200131

Tác giả: Ths.Ds. Nguyễn Thị Thúy An (Tổ TTT –  DLS)

Nguồn tham khảo: https://doi.org/10.1056/EVIDoa2200131

Chia sẻ ngay