ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHỮ KÝ SỐ TRONG HOẠT ĐỘNG BỆNH VIỆN

Với mục tiêu đẩy mạnh mô hình chính quyền điện tử, bệnh viện không giấy tờ tạo môi trường làm việc điện tử chuyên nghiệp hiện đại trong Bệnh viện. Ngay từ khi đi vào hoạt động Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai đã đưa vào sử dụng và không ngừng hoàn thiện, nâng cấp phần mềm khám, chữa bệnh. Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý bệnh viện, thúc đẩy bệnh viện phát triển toàn diện, từng bước đáp ứng được yêu cầu về khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân.

Tháng 7 năm 2016 thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh, Sở Y tế tỉnh Lào Cai, Bệnh viện tiếp tục ban hành QUY CHẾ Quản lý, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành vnptioffice.vn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Chính thức sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành mọi hoạt động của bệnh viện trên hệ thống mạng Vnptioffice.vn, giúp giảm khoảng 90% lượng văn bản giấy so với trước đây, đồng thời thay đổi tác phong, lề lối làm việc, giảm thiểu tối đa thời gian gửi nhận văn bản.

Ngày 31/7/2019 thực hiện văn bản của Sở y tế tỉnh Lào Cai v/v hướng dẫn thực hiện ký số phát hành văn bản điện tử trên phần mềm Quản lý văn bản điều hành. Bệnh viện đã được cấp 05 chứng thư số cá nhân cho Ban giám đốc và 1 chứng thư số của Bệnh viện.

Ngay sau khi được cấp chứng thư số, Bệnh viện đã tiến hành cài đặt chứng thư và ban hành văn bản hướng dẫn quy trình xử lý văn bản đi đến trên Hệ điều hành Vnptioffice.vn. Từ tháng 8/2019 trên 80% văn bản đi của bệnh viện đã được ký số điện tử trên phần mềm Vnptioffice.vn. Với việc không ngừng đẩy mạnh hoàn thiện chính quyền điện tử, giảm thiểu văn bản giấy từ tháng 7/2020 đến nay trên 90% văn bản của bệnh viện đã được ký số điện tử. Việc chuyển tài liệu, hồ sơ đã ký được tiện lợi, nhanh chóng qua mạng internet; không phải in ấn các văn bản, hồ sơ tài liệu; việc ký các văn bản điện tử có thể diễn ra ở bất kỳ đâu, bất kỳ thời gian nào, tiết kiệm chi phí hành chính.

Song song với hệ thống điều hành xử lý văn bản điện tử lãnh đạo Bệnh viện đã chỉ đạo quyết liệt việc sử dụng triệt để phần mềm khám chữa bệnh. Tháng 9/2020 Bệnh viện đã chuyển đổi phần mềm khám chữa bệnh mới, triển khai thực hiện bệnh án điện tử 100%. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu Bệnh viện không giấy tờ, chính quyền điện tử vào đầu năm 2023.

CN. Lê Thị Hương Xuân – Phòng Hành chính quản trị

Chia sẻ ngay