Ngày 9/3, Đảng bộ Sở Y tế và Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII tại Hội trường lớn Bệnh viện Đa khoa tỉnh với sự tham gia của toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc hai Đảng bộ.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, toàn thể đảng viên của hai Đảng bộ đã được nghe đồng chí Đỗ Văn Lược – Phó Ban Tuyên giáo tỉnh ủy trình bày những vấn đề cơ bản của Nghị quyết 04-NQ/TW về: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nghị quyết 05-NQ/TW về “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”; Nghị quyết số 06-NQ/TW về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”; Kết luận số 09-KL/TW ngày 19/10/2016 về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Đặc biệt đồng chí đã đi sâu phân tích và nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; suy thoái đạo đức, lối sống; biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với các hoạt động liên quan đến công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

(Đ/c Đỗ Văn Lược – Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, báo cáo viên của Hội nghị)

Kết thúc phần triển khai, quán triệt đồng chí Đỗ Văn Lược nhấn mạnh: Đây là một Nghị quyết hết sức quan trọng vì đã cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất trong 6 nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra và nằm trong chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương. Nghị quyết được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, đón nhận, đồng tình, hưởng ứng và đặt nhiều kỳ vọng vào kết quả thực hiện Nghị quyết. Do đó, mỗi đảng viên cần nghiêm túc thực hiện đầy đủ các nội dung của chương trình hội nghị, đồng thời tích cực thảo luận và viết bài thu hoạch.

Thay mặt các đồng chí đảng viên của hai Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Khánh Thuận – Phó Bí thư Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhấn mạnh về ý nghĩa của Nghị quyết giúp cho cán bộ đảng viên nhận thức và hành động đúng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; nắm vững, cụ thể hóa mục tiêu, quan điểm trong Nghị quyết để triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời hướng dẫn tổ chức thảo luận và tiến hành viết bài thu hoạch đầy đủ, nộp đúng thời gian sau học tập Nghị quyết.

Thanh Hà

Chia sẻ ngay