Ngày 06 tháng 6 năm 2017, Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội đã ký Quyết định số 1750/QĐ-ĐHYHN về việc công nhận 15 bệnh viện và 04 trung tâm là cơ sở thực hành của trường Đại học Y Hà Nội, trong đó có Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

Đây là cơ sở quan trọng để Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai triển khai hoạt động đào tạo những chuyên ngành, trình độ phù hợp, đảm bảo chất lượng đào tạo thực hành tốt nhất cho sinh viên Y – Dược trên địa bàn tỉnh và khu vực lân cận. Giúp sinh viên Y – Dược ngày càng nâng cao năng lực điều trị, giảm tải việc chuyển tuyến người bệnh điều trị về các bệnh viện tuyến trung ương.

Chia sẻ ngay