CÔNG TÁC KIỂM TRA TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LÀO CAI NĂM 2022

Bệnh viện ban hành kế hoạch số 55 ngày 05 tháng 5 năm 2022 về việc kiểm tra công tác điều dưỡng 6 tháng đầu năm 2022. Để đảm bảo việc thực hiện quy chế chuyên môn theo đúng quy định của bệnh viện, sở Y tế và Bộ Y tế. Từ đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm thể hiện sự chuyên nghiệp trong công tác khám chữa bệnh và chăm sóc người bệnh tại bệnh viện.

Điều dưỡng viên trong các cơ sở y tế có vai trò quan trọng góp phần cải thiện chất lượng chăm sóc người bệnh tại bệnh viện. Bệnh viện Đa khoa tỉnh luôn chú trọng đến việc bồi dưỡng, tuyển chọn đội ngũ điều dưỡng đạt chuẩn cả về số lượng và chất lượng, được đào tạo vững về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp ứng xử. Qua đó đáp ứng được mục tiêu chung của của bệnh viện về tiêu chuẩn điều dưỡng viên trong tình hình mới; ngày càng phát huy vai trò, trách nhiệm, nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc toàn diện cho người bệnh.

Bệnh viện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các trung tâm, khoa về việc ghi chép hồ sơ bệnh án theo Quyết định 4069/2001/QĐ- BYT, Quyết định 458/QĐ – BVT và công tác chăm sóc người bệnh theo Thông tư 31/2021/TT- BYT. Thực hiện 12 điều y đức và quy chế chuyên môn. Nắm bắt và chấn chỉnh kịp thời những tồn tại. Giám sát các quy trình điều dưỡng theo bảng kiểm Hội đồng điều dưỡng đã phê duyệt. Ngoài ra 1 năm tổ chức thực hiện 2 đợt kiểm tra công tác điều dưỡng 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm theo kế hoạch của bệnh viện.

Kiểm tra Hồ sơ bệnh án tại khoa Cấp cứa

Việc kiểm tra thường xuyên, giúp điều dưỡng viên tuân thủ tốt các quy trình, quy chế chuyên môn, nâng cao ý thức, trách nhiệm thể hiện sự chuyên nghiệp trong công tác chăm sóc người bệnh. Qua đó giúp người bệnh giảm đau đớn về thể chất, tinh thần, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân tạo thêm sự tin tưởng của người bệnh đến khám và điều trị tại bệnh viện.

Kiểm tra thực hiện quy trình kỹ thuật của Điều dưỡng viên

tại khoa cấp cứu

Cùng với việc ghi chép hồ sơ bệnh án và lập kế hoạch chăm sóc đối với người bệnh chăm sóc cấp I và cấp II một cách bài bản, khoa học, xây dựng quy trình kỹ thuật chăm sóc người bệnh phù hợp với thực tế từng khoa như: kỹ thuật tiêm thuốc, truyền dịch, thay băng, đặt thông tiểu, truyền máu, kĩ thuật cấp cứu theo quy định và vận hành bảo quản các thiết bị y tế…., đồng thời nêu cao tinh thần, trách nhiệm bảo vệ người bệnh bằng việc đảm bảo môi trường an toàn khi nằm viện, tránh lây chéo bệnh từ người này sang người khác, thực hiện vai trò chăm sóc cả về thể chất và tinh thần cho người bệnh, tạo thêm sự tin tưởng của người bệnh đến khám và điều trị, nâng cao uy tín và vị thế cho bệnh viện.

ĐDCKI. Bùi Ngọc Hồng – Trưởng phòng Điều dưỡng

 

Chia sẻ ngay