Thực hiện Quyết định 24/QĐ-SYT ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Sở Y tế tỉnh Lào Cai về việc thành lập đoàn kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Ngày 12/3/2021, đoàn kiểm tra số II của Sở Y tế Lào Cai do đồng chí Phạm Bích Vân – Phó Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn cùng 10 thành viên đã đến làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

Kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện của đoàn Sở Y tế Lào Cai đối với bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai năm 2021 như sau:

Tổng số các tiêu chí được áp dụng đánh giá: 83/83  tiêu chí

Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí: 100 phần trăm 

Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng:  302 điểm (có hệ số 324)

Điểm chung bình chung các tiêu chí: 3,60 điểm

Kết quả:

Mức 1: 01 tiêu chí chiếm 1,2 phần trăm

Mức 2: 03 tiêu chí chiếm 3,6 phần trăm 

Mức 3: 35 tiêu chí chiếm  42,17 phần trăm 

Mức 4: 30 tiêu chí chiếm 36,14 phần trăm

Mức 5: 14 tiêu chí chiếm 16,87 phần trăm

Kết quả khảo sát người bệnh nội trú: Tỷ lệ hài lòng chung: 88,6 phần trăm; Tổng điểm trung bình: 4,1/5 điểm. Tỷ lệ người bệnh sẽ quay lại: 100 phần trăm. Chỉ số hài lòng toàn diện: 46,7 phần trăm

Kết quả khảo sát người bệnh ngoại trú: Tỷ lệ hài lòng chung: 92 phần trăm; Tổng điểm trung bình: 4,3/5 điểm. Tỷ lệ người bệnh sẽ quay lại: 100 phần trăm. Chỉ số hài lòng toàn diện: 66,6 phần trăm.

Kết quả khảo sát sự hài lòng của nhân viên y tế: Tỷ lệ hài lòng chung: 81,59   phần trăm. Tổng điểm trung bình:  4,0/5  điểm. Chỉ số hài lòng toàn diện: 29,4   phần trăm

Bên cạnh những điểm mạnh của bệnh viện như việc phát triển nguồn nhân lực, cải thiện môi trường làm việc đảm bảo an toàn người bệnh, quản lý hồ sơ bệnh án… bệnh viện cũng có nhiều vấn đề còn tồn tại như: vẫn còn một số tiêu chí đang còn tồn tại ở mức 1& 2 liên quan đến việc phát triển hệ thống Quản lý chất lượng đáp ứng tiêu chí của bệnh viện hạng I, hệ thống lan can của bệnh viện chưa đáp ứng được tiêu chí về an toàn phòng chống té ngã…

Thay mặt cho lãnh đạo bệnh viện đồng chí Bùi Việt Quý tiếp thu các ý kiến nhận xét của đoàn kiểm tra và cam kết với đoàn kiểm tra năm 2021 bệnh viện sẽ phấn đấu cải tiến trọng tâm các mức 1&2 để từng bước nâng cao chất lượng bệnh viện đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của bệnh viện trong thời gian tiếp theo.

Thạc sỹ Vũ Thị Kim Việt – Tổ trưởng Tổ QLCL

Chia sẻ ngay