Căn cứ quy định tại Điều 5 Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ, Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế, Nghị định số 04/VBHN-BYT ngày 20 tháng 02 năm 2019 của Bộ Y tế là văn bản hợp nhất Nghị định 103/2016/NĐ-CP và Nghị định 155/2018/NĐ-CP, các Labo xét nghiệm Hóa sinh, Huyết học truyền máu – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai công bố đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, Labo xét nghiệm vi sinh công bố đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II.

Tiếp nhận hồ sơ và đăng tải công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai

Tiếp nhận hồ sơ và đăng tải công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai

Tiếp nhận hồ sơ và đăng tải công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai

Cao Hương Giang

Chia sẻ ngay