Ngày 29/10/2023, Bộ Y tế ban hành Công văn 6922/BYT-KHTC về việc hướng dẫn thanh toán chi phí điều trị cho người bệnh mắc COVID-19 và chế độ chính sách cho người tham gia chống dịch COVID-19.

Việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và tiền ăn, sinh hoạt phí đối với người bệnh COVID-19 kể từ ngày 20/10/2023:

(1) Đối với người có thẻ BHYT thanh toán theo quy định của pháp luật về BHYT; người không có thẻ BHYT tự thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

(2) Đối với chi phí tiền ăn, sinh hoạt phí thực hiện theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm nhóm B.

Đối với người bệnh vào viện trước ngày 20/10/2023 và ra viện sau ngày 20/10/2023

– Chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh COVID-19:

+ Trước ngày 20/10/2023 thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định 29/2022/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết 12/2021/UBTVQH15 về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

– Kể từ ngày 20/10/2023 thực hiện theo hướng dẫn tại mục (1) nêu trên.

– Chi phí tiền ăn, sinh hoạt phí đối với người bệnh COVID-19:

– Trước ngày 20/10/2023 thực hiện theo hướng dẫn của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm nhóm A (thực hiện theo Nghị quyết 16/NQ-CP năm 2021).

– Kể từ ngày 20/10/2023 thực hiện theo hướng dẫn tại mục (2) nêu trên.

Chế độ chính sách cho người tham gia phòng, chống dịch COVID-19 thuộc nhóm B

Các chế độ chính sách cho người tham gia phòng, chống dịch COVID- 19 thuộc nhóm B được thực hiện theo Quyết định 73/2011/QĐ-TTg về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch kể từ ngày 20/10/2023.

Xem thêm Công văn 6922/BYT-KHTC ban hành ngày 29/10/2023.

Theo: Thuvienphapluat

Chia sẻ ngay