Nhằm củng cố, nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh của điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên tại bệnh viện. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai thành lập Hội đồng xét duyệt các Quy trình kỹ thuật điều dưỡng năm 2021 theo Quyết định số 951/QĐ-BVT ngày 27 tháng 10 năm 2021. Trong 2 ngày 9-10/11,  bệnh viện đã tổ chức xét duyệt 11 quy trình kỹ thuật của điều dưỡng năm 2021.

Hội đồng thực hiện xét duyệt quy trình Điều dưỡng

Trong thời gian qua, công tác chăm sóc người bệnh tại các bệnh viện cơ bản được đảm bảo, có nhiều cải tiến phù hợp với tình hình thực tế góp phần nâng cao chất lượng công tác khám bệnh, chữa bệnh. Tuy nhiên, trong quá trình chăm sóc và điều trị người bệnh, bệnh viện vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Qua kiểm tra, đánh giá vẫn còn một số tồn tại như: Hệ thống quản lý điều dưỡng tại một số trung tâm, khoa, phòng, bộ phận chưa hoàn thiện; hoạt động tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh chưa được thường xuyên và thống nhất; ghi chép điều dưỡng còn thiếu và trùng lặp thông tin; phương tiện phục vụ công tác chăm sóc người bệnh còn thiếu.

Nhằm nâng cao hơn nữa về chất lượng chăm sóc người bệnh. Bệnh viện chuyên môn trong chăm sóc người bệnh. Đặc biệt, chú ý các quy định, quy trình quản lý người bệnh như thường trực, cấp cứu, bàn giao người bệnh, hướng dẫn người bệnh chuyển khoa, chuyển viện, phân cấp chăm sóc người bệnh, dùng thuốc và theo dõi dùng thuốc… Tiếp tục tổ chức hướng dẫn, giám sát, đánh giá rút kinh nghiệm trong việc thực hiện các quy định, quy trình định kỳ và đột xuất. Đảm bảo thực hiện quy chế chuyên môn theo đúng quy định của Bệnh viện, Bộ Y tế và Sở Y tế tỉnh Lào Cai. Từ đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm thể hiện sự chuyên nghiệp trong công tác khám chữa bệnh và chăm sóc người bệnh.

Trong thời gian tới, công tác điều dưỡng tại Bệnh viện sẽ tiếp tục có những bước phát triển mãnh mẽ, nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc người bệnh, phục vụ tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Góp phần tạo thêm sự tin tưởng của người bệnh đến khám và điều trị, nâng cao uy tín và vị thế cho bệnh viện.

ĐDCKI. Bùi Ngọc Hồng – TP. Điều Dưỡng

Chia sẻ ngay