Ngày 5/12/2019, Đoàn kiểm tra của Sở Y tế đã tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng năm 2019 tại BVĐK tỉnh Lào Cai

Theo đó, nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019, ngoài việc chấm điểm 83 tiêu chí dựa trên Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế ban hành sẽ được kết hợp với kiểm tra việc triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp”, giảm thiểu chất thải nhựa, công khai tài chính, chất lượng bệnh viện, hướng tới sự hài lòng của người bệnh” theo Kế hoạch 1205/KH-BYT ban hành ngày 23/10/2019 của Bộ Y tế.

Toàn cảnh buổi làm việc với đoàn đánh giá

Với tinh thần làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Đoàn đã hoàn thành các nội dung kiểm tra, đánh giá. Kết quả, Bệnh viện đã áp dụng thực hiện được 83/83 tiêu chí, điểm trung bình của các tiêu chí đạt: 3.59 điểm. Việc thực hiện kế hoạch số 1205 của Bộ Y tế đạt 229.76/300 điểm.

Phát biểu kết luận tại buổi đánh giá, Đoàn đã ghi nhận những nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện trong một năm qua. Đồng thời, bày tỏ mong muốn bệnh viện sẽ tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian tới.

Trong những năm qua, các hoạt động cải tiến chất lượng luôn nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của Ban giám đốc, các khoa phòng trong toàn viện. Trong đó, công tác đánh giá chất lượng bệnh viện đóng vai trò quan trọng giúp chỉ ra những điểm hạn chế cần cải tiến để phục vụ người bệnh ngày một tốt hơn.

Một số hình ảnh buổi kiểm tra, đánh giá tại các khoa, phòng:

NGUYỄN UYÊN

Chia sẻ ngay