BVĐK tỉnh Lào Cai: Kiểm tra công tác điều dưỡng 6 tháng đầu năm 2023

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai kiểm tra công tác điều dưỡng 6 tháng đầu năm 2023

Từ ngày 15/5 – 02/6/2023, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai đã tiến hành kiểm tra công tác điều dưỡng 6 tháng đầu năm 2023 nhằm để đảm bảo việc thực hiện quy chế chuyên môn theo đúng quy định của bệnh viện, sở Y tế và Bộ Y tế. Hàng năm, Bệnh viện tổ chức thực hiện 2 đợt kiểm tra vào thời điểm 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm.

Quang cảnh buổi làm việc

Bệnh viện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các Trung tâm, khoa phòng, bộ phận về việc ghi chép hồ sơ bệnh án theo Quyết định 4069/2001/QĐ- BYT, Quyết định 458/QĐ – BVT và công tác chăm sóc người bệnh theo Thông tư 31/2021/TT- BYT. Thực hiện 12 điều y đức và quy chế chuyên môn. Nắm bắt và chấn chỉnh kịp thời những tồn tại. Giám sát các quy trình điều dưỡng theo bảng kiểm Hội đồng điều dưỡng đã phê duyệt.

Kiểm tra quy trình kỹ thuật tại khoa Mắt

Cùng với việc ghi chép hồ sơ bệnh án và lập kế hoạch chăm sóc đối với người bệnh chăm sóc cấp I và cấp II một cách bài bản, khoa học, xây dựng quy trình kỹ thuật chăm sóc người bệnh phù hợp với thực tế từng khoa như: kỹ thuật tiêm thuốc, truyền dịch, thay băng, đặt thông tiểu, truyền máu, kĩ thuật cấp cứu theo quy định và vận hành bảo quản các thiết bị y tế…., đồng thời nêu cao tinh thần, trách nhiệm bảo vệ người bệnh bằng việc đảm bảo môi trường an toàn khi nằm viện, tránh lây chéo bệnh từ người này sang người khác, thực hiện vai trò chăm sóc cả về thể chất và tinh thần cho người bệnh, tạo thêm sự tin tưởng của người bệnh đến khám và điều trị, nâng cao uy tín và vị thế cho bệnh viện.

Nguyễn Thị Hồng Anh – Phòng ĐT&CĐT

Chia sẻ ngay