Ngày 06/10/2023, Bộ Y tế ban hành Công văn 6451/BYT-QLD về tăng cường quản lý đối với khí Oxy y tế.

Thời gian vừa qua, các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh khí Oxy y tế đã tích cực tham gia chuỗi cung ứng, cơ bản đáp ứng được nhu cầu khí Oxy y tế đạt tiêu chuẩn chất lượng phục vụ công tác khám chữa bệnh của nhân dân, cũng như công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, góp phần đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Để chủ động đảm bảo kịp thời cung ứng đầy đủ khí Oxy y tế đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định; đồng thời ngăn chặn, phòng ngừa việc sản xuất, buôn bán và sử dụng khí Oxy không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đạt tiêu chuẩn chất lượng dược dụng dùng trong y tế, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm các nội dung sau:

(1) Sở Y tế các tỉnh, thành phố:

– Tăng cường công tác thông tin, truyền thông đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải lập kế hoạch, phương án sản xuất, kinh doanh đảm bảo cung ứng đủ khí Oxy y tế đạt tiêu chuẩn chất lượng cho nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân; tuyệt đối không được sản xuất, kinh doanh khí Oxy y tế không đúng quy định.

– Thường xuyên tổ chức tập huấn, đào tạo và chỉ đạo các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở sử dụng khí Oxy y tế về công tác quản lý, thực hiện đúng các quy định hiện hành về sản xuất, kinh doanh, lưu thông phân phối, sử dụng khí Oxy y tế.

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, kiểm soát thị trường kinh doanh khí Oxy y tế trên địa bàn. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

(2) Viện kiểm nghiệm thuốc Trung ương; Viện kiểm nghiệm thuốc TP. Hồ Chí Minh:

– Xây dựng kế hoạch lấy mẫu, sẵn sàng nhân lực, chất chuẩn, thiết bị và phương pháp phân tích để kiểm tra chất lượng khí Oxy y tế đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam và các Dược điển tham chiếu.

– Hướng dẫn, phối hợp với các Trung tâm kiểm nghiệm các tỉnh, thành phố thực hiện lấy mẫu, kiểm tra chất lượng đối với khí Oxy y tế trên địa bàn.

– Báo cáo kịp thời với Bộ Y tế (qua Cục Quản lý Dược) kết quả kiểm tra chất lượng trong trường hợp mẫu không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

(3) Các cơ sở sản xuất, kinh doanh khí Oxy y tế:

– Triển khai, duy trì việc đáp ứng các tiêu chuẩn trong toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo quản theo đúng quy định. Thực hiện hệ thống quản lý để đảm bảo xác định được nguồn gốc xuất xứ, xác định được cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu, cơ sở kinh doanh, sử dụng trong chuỗi cung ứng.

– Kiểm tra chặt chẽ chất lượng trong quá trình sản xuất, chỉ đưa ra lưu hành, phân phối, sử dụng khí Oxy y tế đạt tiêu chuẩn chất lượng; khuyến khích các cơ sở tăng cường các biện pháp chống làm giả như sử dụng mã vạch, QR code…

– Rà soát kế hoạch sản xuất, chủ động bổ sung điều chỉnh nguồn cung ứng đảm bảo duy trì cung ứng đủ khí Oxy y tế cho nhu cầu phòng, chữa bệnh.

– Báo cáo kịp thời khó khăn, vướng mắc về Bộ Y tế (qua Cục Quản lý Dược) để hỗ trợ xử lý.

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện.

Chia sẻ ngay