Sáng 13/7/2023, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai và Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương ký hợp đồng chuyển giao lớp đào tạo chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh nhân viêm gan B, C mạn tính theo Đề án 1816.

Hai bệnh viện trao đổi và ý kết hợp đồng chuyển giao

Tại buổi làm việc, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương thống nhất ký hợp đồng trách nhiệm với gói kỹ thuật chuyển giao: Chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh nhân viêm gan B, C mạn tính cho đối tượng là các bác sỹ khoa Truyền nhiễm, khoa Khám bệnh, khoa Nội, khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

Theo đó, Bệnh viện Nhiệt đới trung ương có trách nhiệm cử các bác sỹ chuyên ngành Gan mật có năng lực, trình độ, kinh nghiệm để thực hiện chuyển giao gói kỹ thuật; cung cấp tài liệu đào tạo, xây dựng kế hoạch và trực tiếp triển khai thực hiện, kiểm tra đánh giá trước – sau chuyển giao. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai có trách nhiệm cử các bác sỹ có đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu trình độ chuyên môn để nhận chuyển giao; đảm bảo trang thiết bị, cơ sở vật chất, vật tư trong quá trình thực hiện và duy trì chuyển giao theo yêu cầu của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

Đoàn công tác thực hiện khảo sát tại Khoa Khám bệnh – BVĐK tỉnh Lào Cai

Trước đó, đoàn công tác Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã thực hiện khảo sát các trang thiết bị, cơ sở vật chất và nhân lực  hiện có tại các khoa Truyền nhiễm, Xét nghiệm, khoa Khám bệnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

Dự kiến đến tháng 9/2023 hai bên sẽ thực hiện chuyển giao gói kỹ thuật trực tiếp tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

Nghiêm Giang – Phòng ĐT & CĐT

Chia sẻ ngay