Nhằm mục đích cập nhật kiến thức và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, cải tiến chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh của bệnh viện, trong 3 ngày từ 03/6 – 05/6/2016, Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai đã tổ chức lớp tập huấn “Quản lý chất lượng bệnh viện” cho hơn 180 học viên là cán bộ y tế trên địa bàn tỉnh.


(Toàn cảnh lớp tập huấn)

Tại buổi tập huấn, Thạc sỹ. Đỗ Văn Niệm, Trưởng phòng Quản lý chất lượng – Bệnh viện Nhi đồng I – TP. Hồ Chí Minh, chuyên gia trong lĩnh vực quản lý chất lượng bệnh viện đã chia sẻ, truyền đạt những kiến thức cơ bản về quản lý chất lượng bệnh viện, hướng dẫn các học viên những bước cơ bản nhất để xây dựng tiến trình quản lý chất lượng tại đơn vị, kinh nghiệm để triển khai các hoạt động đo lường chất lượng bệnh viện, vai trò của người lãnh đạo… trong quản lý chất lượng theo 6 mục tiêu an toàn quốc tế cho người bệnh có liên hệ đến thực tế và lồng ghép vào các hoạt động của bệnh viện đang triển khai; tính cấp thiết và lợi ích của việc chuẩn hóa tất cả các hoạt động bệnh viện theo quy trình chuẩn.

Khóa tập huấn thành công tốt đẹp với sự nhiệt tình của giảng viên của giảng viên và sự tham gia tích cực, chủ động của các học viên. Sau khóa tập huấn, các học viên bước đầu cập nhật kiến thức cơ bản của quản lý chất lượng và an toàn người bệnh tại bệnh viện, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.

Thanh Hà

Chia sẻ ngay