Ông Phạm An Hùng, Giám đốc bệnh viện – Trưởng ban chỉ đạo 5S tuyên bố phát động

5S theo tiếng Việt là: “SÀNG LỌC”, “SẮP XẾP”, “SẠCH SẼ”, “SĂN SÓC” và “SẴN SÀNG”. Đây là một phương pháp rất hiệu quả nhằm cải tiến môi trường làm việc, nâng cao năng suất, là nền tảng cơ bản để thực hiện các hệ thống đảm bảo chất lượng và có thể áp dụng cho mọi loại hình tổ chức và quy mô doanh nghiệp.

Trong buổi lễ phát động, đại diện lãnh đạo bệnh viện, các tổ chức đoàn thể cùng lãnh đạo các khoa phòng cùng ký cam kết thực hiện 5S như một mục tiêu của nhiệm vụ nâng cao chất lượng bệnh viện.


Đại diện lãnh đạo bệnh viện, các khoa phòng ký cam kết thực hiện 5S

Kết thúc buổi lễ phát động, các khoa phòng đã tiến hành tổng vệ sinh bắt đầu từ “SÀNG LỌC” là xem xét, phân loại, chọn lựa và loại bỏ những thứ không cần thiết tại nơi làm việc. Sau đó sẽ thực hiện “SẮP XẾP” theo thứ tự ngăn nắp, khoa học đảm bảo khu vực làm việc luôn “SẠCH SẼ”.


Tiến hành tổng vệ sinh tại khoa, phòng

Để thực hiện 5S thành công và có hiệu quả, cần thực hiện “SĂN SÓC” bằng việc duy trì “SÀNG LỌC”, “SẮP XẾP”, “SẠCH SẼ” hàng ngày. Đồng thời, tổ chức thi đua và đánh giá giữa các khoa, phòng đảm bảo “SẴN SÀNG” thực hiện 4S trên một cách tự giác và tập thể.

Nguyễn Uyên 

Chia sẻ ngay