Từ 04 – 09/10/2021, đoàn công tác Bệnh viện Bạch Mai đã làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhằm triển khai Đề án 1816 và Chỉ đạo tuyến năm 2021. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện thỏa thuận hợp tác, hỗ trợ y tế toàn diện giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2021-2025.

Trong khuôn khổ chương trình, Bệnh viện Bạch Mai đã phối hợp triển khai tổ chức Hội thảo “Phát triển công tác Quản lý Đào tạo – Chỉ đạo tuyến tại tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025” và Hội thảo “Ứng dụng công nghệ số tại các đơn vị y tế trong bối cảnh dịch Covid – 19”.

Quang cảnh buổi Hội thảo

Cùng với đó, triển khai lớp “Quản lý Đào tạo – Chỉ đạo tuyến nâng cao” cho gần 50 học viên là các cán bộ phụ trách Quản lý Đào tạo và Chỉ đạo tuyến tại các Bệnh viện. Chương trình đào tạo bao gồm lý thuyết qua nền tảng zoom và thực hành chia sẻ kinh nghiệm trực tiếp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Quang cảnh khóa tập huấn

Tại khóa tập huấn, các học viên đã được giảng viên của Bệnh viện Bạch Mai truyền đạt các nội dung: Tăng cường thực hiện hoạt động đào tạo, tổ chức mạng lưới chỉ đạo tuyến.Kinh nghiệm triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong Đào tạo và Chỉ đạo tuyến ứng phó với Covid-19 (mô hình Smart center). Triển khai Đề án Khám chữa bệnh từ xa, giới thiệu về Đào tạo trực tuyến E-learning. Ứng dụng thiết bị mô hình, mô phỏng trong giảng dạy lâm sàng. Kế hoạch và chiến lược khảo thí đảm bảo chất lượng trong đào tạo liên tục.

Học viên sẽ tiếp tục thực hành thảo luận về mô hình hợp tác hỗ trợ phát triển chuyên môn, kỹ thuật giữa Bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện các tỉnh. Xây dựng chương trình quản lý cấp cao, quản trị tinh gọn trong bệnh viện. Đồng thời, xây dựng chiến lược nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác đào tạo – chỉ đạo tuyến, kỹ năng mềm tại bệnh viện. Kết thúc khóa tập huấn, 100% học viên được cấp giấy chứng chỉ theo quy định của Bộ Y tế.

Quang cảnh buổi Hội thảo “Ứng dụng công nghệ số tại các đơn vị y tế trong bối cảnh dịch Covid – 19”.

Trước đó, theo văn bản ký kết ngày 05/3/2021, UBND tỉnh Lào Cai và Bệnh viện Bạch Mai thống nhất về các hoạt động hợp tác toàn diện, lâu dài trong lĩnh vực y tế với tinh thần tự nguyện, bình đẳng, thiết thực, hiệu quả trên cơ sở nhu cầu và điều kiện thực tế của tỉnh, của bệnh viện, tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật. Bệnh viện Bạch Mai sẽ hỗ trợ Lào Cai 7 nội dung: đào tạo và chuyển giao kỹ thuật (bao gồm hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật và quản lý cơ bản, chuyên sâu… cho cán bộ y tế tỉnh; chuyển giao kỹ thuật cao và chuyên sâu; quản lý đào tạo và chỉ đạo tuyến); luân phiên cán bộ; ứng dụng y học từ xa (Telehealth); hỗ trợ, tư vấn phát triển chuyên khoa, chuyên ngành và dịch vụ y tế chuyên sâu; hợp tác nghiên cứu khoa học; hợp tác về công tác xã hội; giao lưu, trao đổi đoàn.

NGUYỄN UYÊN – THANH HÀ

Chia sẻ ngay