BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ÁP DỤNG VỚI BỆNH NHÂN CÓ THẺ BẢO HIỂM Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LÀO CAI (TỪ NGÀY 26 THÁNG 8 NĂM 2016)

(Ban hành theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế – Bộ Tài chính)
Link download bảng giá dịch vụ kĩ thuật: http://www.mediafire.com/file/r0p8g42rxuv7o5n/DANH+MUC+DVKT.xls

Chia sẻ ngay