An toàn người bệnh là vấn đề ưu tiên hàng đầu trong các cơ sở y tế. An toàn người bệnh có sự khởi đầu nhưng không có sự kết thúc. Có rất  nhiều nội dung liên quan đến an toàn người bệnh và một trong những nội dung được coi  là quan trọng nhất đó là: Sử dụng thuốc an toàn cho người bệnh.

Việc sử dụng thuốc an toàn cho người bệnh phụ thuộc vào các yếu tố sau:

  • Đối với bác sĩ:

Khi khám bệnh phải khai thác tiền sử sử dụng thuốc, dị ứng thuốc của người bệnh.

Ra y lệnh, kê đơn thuốc phải rõ ràng.

Thuốc sử dụng cho người bệnh phải phù hợp với chẩn đoán, tuổi, cân nặng, diễn biến bệnh.

  • Đối với điều dưỡng

Phải xem thật kỹ y lệnh của bác sỹ.

Thực hiện kiểm tra 5 đúng: Đúng tên người bệnh, tên thuốc, đường dùng, liều dùng, thời gian dùng thuốc.

Khi thực hiện thuốc cho NB phải kiểm tra hạn sử dụng thuốc, tên thuốc, chất lượng thuốc, màu sắc, nhãn mác.

 Chuẩn bị đầy đủ thuốc cấp cứu.

Tất cả các thuốc pha vào chai truyền đều phải ghi rõ tên, tốc độ dịch truyền nên vỏ chai.

  • Đối với người bệnh

Tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ.

Thực hiện thuốc theo hướng dẫn của y, bác sĩ.

Báo cáo ngay với y, bác sĩ những phản ứng không mong muốn của thuốc.

An toàn trong sử dụng thuốc cho người bệnh cần phải được kết hợp với các yếu tố trên thì mới mang lại hiệu quả cao trong việc chăm sóc, điều trị người bệnh. Vì vậy, đảm bảo an toàn khi sử dụng thuốc phải được thực hiện thường xuyên và liên tục.

CNĐD. Nguyễn Thị Thương – Khoa Truyền nhiễm

Chia sẻ ngay