Ai được thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính? Đối tượng nào được tiếp cận thông tin người nhiễm HIV?

1. Ai được thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính?

1.1. Trách nhiệm thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính

Người đứng đầu cơ sở xét nghiệm HIV đủ điều kiện khẳng định HIV dương tính có trách nhiệm thực hiện việc thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính.

(Khoản 1 Điều 30 Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) 2006, được sửa đổi 2020)

1.2. Ai được thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính?

Kết quả xét nghiệm HIV dương tính chỉ được thông báo cho những người sau đây:

– Người được xét nghiệm;

– Vợ hoặc chồng của người được xét nghiệm; cha, mẹ hoặc người giám hộ, người đại diện của người được xét nghiệm là người dưới 18 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Người được giao nhiệm vụ trực tiếp tư vấn, thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính cho người được xét nghiệm;

– Người đứng đầu cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ giám sát dịch tễ học HIV/AIDS; người được giao nhiệm vụ giám sát dịch tễ học HIV/AIDS;

– Người đứng đầu, điều dưỡng viên trưởng của khoa, phòng, đơn vị khác của cơ sở y tế có người nhiễm HIV được điều trị; nhân viên y tế được giao trách nhiệm trực tiếp điều trị, chăm sóc cho người nhiễm HIV tại cơ sở y tế;

– Người đứng đầu, người phụ trách y tế, nhân viên y tế được giao nhiệm vụ trực tiếp chăm sóc sức khỏe cho người nhiễm HIV tại cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở bảo trợ xã hội, trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giam giữ khác;

– Người đứng đầu và cán bộ, công chức được giao trách nhiệm của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân hoặc Toà án nhân dân.

(Khoản 2 Điều 30 Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) 2006, được sửa đổi 2020)

2. Tiếp cận thông tin người nhiễm HIV

2.1. Người được tiếp cận thông tin người nhiễm HIV

Người được tiếp cận thông tin người nhiễm HIV hao gồm:

– Nhóm 1: Người đứng đầu cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ giám sát dịch tễ học HIV/AIDS; người được giao nhiệm vụ giám sát dịch tễ học HIV/AIDS;

– Nhóm 2: Người đứng đầu, người được giao nhiệm vụ của cơ quan bảo hiểm xã hội trực tiếp thực hiện việc giám định, thanh toán, quản lý thông tin khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV;

– Nhóm 3: Người đứng đầu, người được giao nhiệm vụ của cơ sở y tế khi trực tiếp thực hiện việc thanh toán, quản lý thông tin khám bệnh, chữa bệnh cho người nhiễm HIV;

– Nhóm 4: Người được người nhiễm HIV đồng ý cho phép tiếp cận thông tin của chính người nhiễm HIV.

(Khoản 3 Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) 2006, được sửa đổi 2020)

2.2. Phạm vi tiếp cận thông tin người nhiễm HIV

Phạm vi tiếp cận thông tin người nhiễm HIV được quy định như sau:

– Người thuộc nhóm 1 được tiếp cận thông tin người nhiễm HIV có nơi thường trú, nơi tạm trú hoặc được xét nghiệm HIV trên địa bàn được giao nhiệm vụ giám sát dịch tễ học HIV/AIDS;

– Người thuộc nhóm 2, 3 được tiếp cận thông tin người nhiễm HIV đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế nơi làm việc hoặc được phân công giám định bảo hiểm y tế.

(Khoản 4 Điều 30 Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) 2006, được sửa đổi 2020)

Theo Thuvienphapluat.vn

Chia sẻ ngay