THU_MOI_CHAO_GIA_HT_NOI_SOI_VA20231030020529851_Signed_page-0003