Triển khai kỹ thuật mới “ Phương pháp sinh thiết tức thì” tại Khoa Giải Phẫu Bệnh

Sinh thiết tức thì là một kỹ thụât chẩn đoán trong mổ nhằm thiết lập chẩn đoán hoặc hướng chẩn đoán có thể làm thay đổi cách thức phẫu thuật để:

– Đánh giá diện cắt phẫu thuật.

– Xác định xem một mẫu bệnh phẩm có đủ hoặc phù hợp để chẩn đoán hay không.

– Thời gian trả lời kết quả đáp ứng được tiến trình cuộc phẫu thuật.

Từ trước tới thời điểm tháng 12/2019 tại khoa GPB đã có chẩn đoán trước mổ, chẩn đoán sau mổ : Chẩn đoán trước mổ bằng sinh thiết kim nhỏ, kim lớn, sinh thiết qua nội soi, sinh thiết mở qua da…Sinh thiết sau mổ bằng kỹ thuật nhuộm HE,PAS.

Từ 12/2019 đã có chẩn đoán tức thì trong mổ bằng phương pháp cắt lạnh. 

Chỉ định:

 Tất cả các bệnh nhân trong mổ mà phẫu thuật viên cần:

– Xác định bản chất tổn thương là u hay không?

– Xác định khối u là lành hay ác tính?

– Đánh giá diện cắt phẫu thuật còn u hay không?

– Đánh giá xâm nhập hạch

Thời gian thực hiện kỹ thuật phụ thuộc vào:

– Độ khó của chẩn đoán

– Bệnh phẩm cần phẫu tích hay không?

– Yêu cầu của lâm sàng: Diện cắt có u xâm nhập không, u lành hay ác tính, số lượng bệnh phẩm cần khảo sát: nhiều diện cắt, nhiều chặng hạch.

Thông thường thời gian cho 1 ca cắt lạnh từ 12-30 phút.

Kiểm soát kết quả cắt lạnh:

– Kết quả chẩn đoán tức thì có độ chính xác thấp hơn so với chẩn đoán thường quy.

– Giới hạn về thời gian, mẫu bệnh phẩm lấy ít.

–  Kỹ thuật ít chính xác hơn: Do tạo tinh thể đá, không nhuộm đặc biệt hay hóa mô miễn dịch được.Vì thế mẫu bệnh phẩm được thực hiện cắt lạnh sau đó đưa vào chuyển đúc cắt nhuộm thường quy.

Th.S Đỗ Dương Quân – Trưởng khoa Giải phẫu bệnh

Chia sẻ ngay