Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai chuẩn bị triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu dự án: Mua máy siêu âm doppler chuyên tim phục vụ công tác chuyên môn cho Trung tâm tim mạch. Kính mời các đơn vị tư vấn có đủ tư cách pháp nhân, tư cách hợp lệ và năng lực kinh nghiệm nộp Hồ sơ năng lực, bảng chào giá và các tài liệu có liên quan để thực hiện các công việc nêu trên, cụ thể:

Mọi thông tin xin liên hệ: ông Đỗ Mạnh – Trưởng phòng TCKT: 0987.497.813 và ông Nguyễn Danh Tâm – Phó trưởng phòng VT-TBYT: 0979.331.355.

Chia sẻ ngay