Kính gửi: Các đơn vị tư vấn đấu thầu.

Căn cứ Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 10/6/2022 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua bóng phát tia X cho máy chụp cắt lớp vi tính CT Scanner 16 lát cắt của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai;

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai có triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn gói thầu: Mua bóng phát tia X cho máy chụp cắt lớp vi tính CT Scanner 16 lát cắt của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai;

– Tư vấn lập hồ sơ mời thầu

– Tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu

– Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu

– Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai kính mời các đơn vị tư vấn có đủ tư cách pháp nhân, tư cách hợp lệ và năng lực kinh nghiệm nộp Hồ sơ năng lực và các tài liệu có liên quan để thực hiện các công việc nêu trên. Yêu cầu:

  1. Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nhà nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp;
  2. Hạch toán tài chính độc lập;
  3. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;
  4. Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
  5. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo Luật định;
  6. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;
  7. Đã có kinh nghiệm trong tư vấn các gói thầu có tính chất tương đương.

Thời gian cuối nhận hồ sơ: 16 giờ 00 phút ngày 16 tháng 6 năm 2022.

Địa điểm: Đường Chiềng On, phường Bình Minh, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Mọi thông tin xin liên hệ: ông Đỗ Mạnh trưởng phòng TCKT:  0987497813 và  ông Nguyễn Danh Tâm Phó phòng VT-TBYT:  0979331355

Trân trọng cảm ơn!

Chia sẻ ngay