THƯ MỜI CHÀO GIÁ: Tư vấn thẩm định giá mua vật tư, linh kiện sửa chữa hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng và tay cầm phaco xin xem chi tiết tại đây

DANH MỤC TÀI SẢN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH GIÁ xin xem tại đây

Chia sẻ ngay