Thông báo về việc thực hiện mức giá thu Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp theo Thông tư 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LÀO CAI

Chia sẻ ngay