Ngày 3/12, Sở Y tế Lào Cai đã tổ chức hội nghị phối hợp liên ngành triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, trong khuôn khổ dự án “An ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng”. Tham dự hội nghị còn có đại diện các Sở: Giáo dục, Kế hoạch – đầu tư, Thông tin – truyền thông, Tài chính, Chi cục chăn nuôi thú y, các đơn vị y tế tuyến tỉnh, huyện.

Tại hội nghị, Sở Y tế đã đánh giá về tình hình dịch bệnh 11 tháng năm 2017. Theo đó, không có các bệnh truyền nhiễm nhóm A, chỉ có rải rác các bệnh như sởi, thủy đậu, cúm mùa,… 100% các ổ dịch được phát hiện và xử trí kịp thời. Trong công tác phối hợp liên ngành, UBND tỉnh đã có kế hoạch phòng chống dịch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, ban, ngành liên quan. Các bên đã chủ động phối hợp với nhiều hình thức phong phú, đa dạng để nâng cao ý thức của người dân trong phòng chống dịch bệnh; Huy động được nguồn lực địa phương, các ban, ngành đoàn thể, sự tham gia của cộng đồng trong phòng chống dịch bệnh.

Hội nghị cũng thông qua những nội dung quan trọng của Dự án “An ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng” trong phòng chống dịch bệnh. Dự án có mục tiêu đảm bảo an ninh sức khỏe của người Việt Nam và khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng thông qua tăng cường kiểm soát bệnh truyền nhiễm, hạn chế tối đa khả năng xâm nhập và các dịch bệnh mới nổi vào các nước trong khu vực, góp phần ổn định kinh tế, xã hội và nâng cao sức khỏe nhân dân. Tại Lào Cai, dự án được triển khai trong 5 năm (từ 2017 – 2021); chủ yếu tập trung vào 8 huyện với các nội dung cụ thể, đó là hỗ trợ xây dựng phòng xét nghiệm chuẩn cho Trung tâm y tế 2 chức năng hoặc bệnh viện phục vụ công tác giám sát, phát hiện, chẩn đoán bệnh truyền nhiễm; Cải tạo và cung cấp trang thiết bị phục vụ công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện; Cung cấp trang thiết bị cho công tác giám sát và đáp ứng chống dịch.

Theo TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai

Chia sẻ ngay