Thực hiện Quyết định số 7484/QĐ-BYT ngày 18 tháng 12 năm 2018 về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá An toàn phẫu thuật, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đảm bảo an toàn cho người bệnh trong quá trình phẫu thuật, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai đã tổ chức đánh giá định kỳ nhằm xác định mức chất lượng của đơn vị. Đồng thời, khắc phục sớm những tồn tại so với yêu cầu của bộ tiêu chí.

Đảm bảo an toàn trong phẫu thuật tại Bệnh viện

Nhờ có sự đánh giá nghiêm túc nên chất lượng an toàn phẫu thuật của bệnh viện không ngừng được nâng cao, kết quả tự đánh giá năm 2019 Bệnh viện đạt 90/110 điểm, năm 2020 Bệnh viện đạt 93/110 điểm.

Tháng 5 năm 2021, Bệnh viện tiếp tục tổ chức đánh giá và kết quả Bệnh viện vẫn duy trì và nâng mức an toàn đạt 95/110 điểm. Trong 3 năm liên tiếp từ khi triển khai bộ tiêu chí bệnh viện đã không có trường hợp mất an toàn người bệnh trong lĩnh vực phẫu thuật.

Trong thời gian tiếp theo, Bệnh viện tiếp tục duy trì giữ vững kết quả đã đạt được đồng thời triển khai các nội dung còn chưa đạt so với yêu cầu tiêu chí nhằm nâng cao chất lượng an toàn phẫu thuật nói riêng cũng như chất lượng bệnh viện nói chung.

ThS. Vũ Thị Kim Việt – Tổ trưởng tổ QLCL

Chia sẻ ngay