Ngày 14/4/2015-17/4/2015, Sở Y tế Lào Cai đã phối hợp với Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương tổ chức lớp tập huấn An toàn sinh học phòng xét nghiệm cho 46 học viên là nhân viên khoa xét nghiệm của các cơ sở y tế nhà nước và tư nhân trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nông Đình Hùng phát biểu khai mạc lớp tập huấn  

Tại lớp tập huấn, học viên đã được các giảng viên của Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương giới thiệu các nội dung về tổng quan an toàn sinh học phòng xét nghiệm; Lây nhiễm liên quan đến phòng xét nghiệm; Phòng ngừa và xử lý sự cố trong phòng xét nghiệm; Đánh giá việc đảm bảo an toàn sinh học và xét nghiệm an toàn sinh học cấp II; Khử nhiễm trong phòng xét nghiệm…

Ngoài trao đổi lý thuyết, học viên còn được thực hành ngay tại phòng xét nghiệm của BVĐK tỉnh. Cuối khóa tập huấn, học viên được kiểm tra, đánh giá và được cấp chứng chỉ đào tạo theo quy định của Bộ Y tế.

Chia sẻ ngay