Tính 18h ngày 5/5 Lào Cai có 811 người đang được thực hiện cách ly tại 10 khu cách ly tập trung trong toàn tỉnh (627 người cách ly tại Cơ sở cách ly số 1 thị trấn Phong Hải, Bảo Thắng, 184 người cách ly tại khu cách ly tập trung các huyện).


Dự kiến trong thời gian tới sẽ còn khoảng 1.000 người lao động Việt Nam từ Trung Quốc trở về qua các cửa khẩu, đường mòn, lối mở của Lào Cai.
Việc kích hoạt thêm khu cách ly tập trung số 2 của tỉnh (đặt tại Phân hiệu Đại học Thái Nguyên, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai) sẽ giảm tải cho các khu cách ly đang hoạt động và góp phần quản lý tốt số lao động Việt Nam về từ Trung Quốc, từ đó góp phần vào công tác phòng chống dịch bệnh.

Chia sẻ ngay