Ngày 15-16/11, Đoàn công tác của Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học – Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức giám sát và hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai nhằm đạt được các mục tiêu của Đề án tăng cường năng lực hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm giữa các đơn vị, cơ sở khám chữa bệnh. Đồng thời, thực hiện các nội dung thuộc Tiêu chí 2429/QĐ-BYT năm 2017 của Bộ Y tế về việc đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm.

Đoàn công tác làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Trong chương trình giám sát, hỗ trợ chuyên môn, đoàn công tác đã hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng bao gồm: Quản lý kho, trang thiết bị, hồ sơ tài liệu, an toàn phòng xét nghiệm, nội kiểm, cải tiến chất lượng, đánh giá nội bộ, quản lý thông tin…

Qua kiểm tra, giám sát, phòng xét nghiệm của bệnh viện được đánh giá có cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị tương đối phù hợp với nhu cầu sử dụng và đáp ứng hầu hết yêu cầu đề ra cho phòng xét nghiệm an toàn sinh học. Công nghệ thông tin bước đầu đã xây dựng được trên hệ thống phần mềm LIS/HIS. Đồng thời, một số quy trình kỹ thuật xét nghiệm đã được ban hành và áp dụng hiệu quả.

Đoàn công tác cũng tư vấn và khuyến nghị một số nội dung như: Bệnh viện cần thực hiện hệ thống quản lý chất lượng một cách đồng bộ, liên tục; bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện các quy trình đã có theo tài liệu hướng dẫn Bộ tiêu chí 2429 về xét nghiệm của Bộ Y tế; đào tạo cho nhân viên kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng, an toàn sinh học; tối ưu hóa các tính năng của hệ thống LIS/HIS, đặc biệt là quá trình tiếp nhận mẫu bệnh phẩm, phê duyệt trả kết quả; lên kế hoạch và thực hiện đối với hiệu chuẩn trang thiết bị, bảo trì, bảo dưỡng, trang thiết bị định kỳ; xây dựng và thực hiện theo dõi chỉ số chất lượng.

NGUYỄN UYÊN – THANH HÀ

Chia sẻ ngay