Hoạt động

Lớp tập huấn An toàn sinh học phòng xét nghiệm cho nhân viên

Ngày 14/4/2015-17/4/2015, Sở Y tế Lào Cai đã phối hợp với Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương tổ chức lớp tập huấn An toàn sinh học phòng xét nghiệm cho 46 học viên là nhân viên khoa xét nghiệm của…

BVĐK tỉnh Lào Cai phối hợp tổ chức lớp tập huấn Quản lý trang thiết bị và cơ sở hạ tầng kỹ thuật y tế

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai phối hợp tổ chức lớp tập huấn Quản lý trang thiết bị và cơ sở hạ tầng kỹ thuật y tế