Nhân sự kiện Bộ Y Tế tổ chức Hội nghị giảm thời gian chờ khám, mình muốn chia sẻ câu chuyện Giảm thời gian chờ lĩnh thuốc – hay gọi khác đi chút là Cải tiến khâu phát thuốc của quầy thuốc – ở Bệnh viện tuyến Huyện.

Mình để ý quan sát, có rất nhiều quầy thuốc ở các BV có thể tiến hành cải tiến theo cách thức tương tự.

Mong rằng cải tiến nho nhỏ này, có thể giúp ích được cho các Anh Chị. Và cũng mong rằng, trong những ngày sắp tới, mình có thể có thêm những cải tiến khác để mọi người cùng chia sẻ, cùng cải tiến.

Cảm ơn Chị Nghia Bui, Anh Bá Toản và các Anh Chị ở Khoa Dược, Bệnh viện ĐK Huyện Cư Jút – Tỉnh Đak Nông đã cùng thực hiện cải tiến này. Và hy vọng trong thời gian tới, những cải tiến tiếp nối của BV ở khâu phát thuốc cũng sẽ được chia sẻ.

www.youtube.com/watch

                                                                                                                                                             Theo qpsolutions.vn

Chia sẻ ngay