BVĐK tỉnh Lào Cai tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh

Ngày 02/11/2020, BVĐK tỉnh Lào Cai cử Đoàn cán bộ gồm 07 người do BSCKII Bùi Việt Qúy – Phó Giám đốc Bệnh viện làm Trưởng đoàn đi tham quan, học tập kinh nghiệm công tác tổ chức quản lý tại một số bệnh viện tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh. Đây là hoạt động nhằm nâng cao chất lượng khám, điều trị cho người bệnh tại Bệnh viện.

Năm 2020, được sự cho phép của UBND tỉnh Lào Cai Bệnh viện đã thành lập các Trung tâm trực thuộc trong đó có Trung tâm Tim mạch. Thông qua việc tham quan và học tập, từng bước thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và phát triển Trung tâm.

Nội dung tham quan, học tập bao gồm tổ chức quản lý, sắp xếp, bố trí cơ sở vật chất khoa, phòng theo mô hình Trung tâm; triển khai phát triển dịch vụ tại Trung tâm; tổ chức các điều kiện liên kết chuyên môn với các bệnh viện tuyến trên và kinh nghiệm triển khai thực tiễn tại bệnh viện.

Đoàn công tác tham quan, học tập tại BV Bãi Cháy (Quảng Ninh)

Mong rằng sau chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm này sẽ là làn gió mới trong cách nghĩ và cách làm khi Bệnh viện Đa khoa tỉnh đưa mô hình các Trung tâm vào hoạt động, mang lại hiệu quả khám chữa bệnh chất lượng cao.

Nguyễn Hà Chung – Phòng HCQT

Chia sẻ ngay