Thông tư 15/2018/TT-BYT quy định thống nhất giá khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc. 

Vui lòng xem chi tiết tại đây

Chia sẻ ngay