QT kỹ thuật

Số văn bản Trích yếu Tài liệu đính kèm
CDHA.QTKT.05. Cắt lớp vi tính sọ não CDHA.QTKT.05.
CDHA.QTKT.04. XQ thường quy CDHA.QTKT.04.
CDHA.QTKT.03 XQ hệ tiết niệu CDHA.QTKT.03
CDHA.QTKT.02 Cắt lớp vi tính CDHA.QTKT.02
CDHA.QTKT.01 XQ tim phổi thẳng CDHA.QTKT.01