Hộp thư bạn đọc

Thư cảm ơn của bệnh nhân Bùi Trọng Đạt ở Phố Ràng – Bảo Yên đến tập thể các Y, Bác sỹ, Điều dưỡng khoa Thần kinh – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

Thư cảm ơn của Bệnh nhân Bùi Sâm, Thôn Công Trường 5/2 – Xã Cam Đường cảm ơn tập thể cán bộ Y, Bác sỹ, Điều dưỡng Khoa Ngoại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

Thư cảm ơn của bệnh nhân Bùi Sâm Thôn Công Trường 5/2 – Xã Cam Đường cảm ơn tập thể các Y, Bác ỹ, Điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.